Pazartesi - Cumartesi08:00-18:00WhatsApp+90 532 495 80 74

Kanser Tarama Test Paketleri
Fiyat için lütfen arayın
Meme Kanseri Paketi

PAKET 1

2 GENE BAKILIYOR
  • BAKILAN GENLER
  • PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
BAKILAN GENLER

BRCA1 , BRCA2

PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

BRCA gen testi, DNA’nızda meme kanseri riskini artıran değişiklikler (mutasyonlar) olup olmadığını belirlemek için yapılan bir kan testidir. “BRCA” adı “BReast CAncer geninin” kısaltmasıdır. BRCA1 ve BRCA2, bir kişinin meme kanseri geliştirme şansını etkilediği tespit edilen iki farklı gendir.

Her insan hem BRCA1 hem de BRCA2 genlerine sahiptir. Aslında BRCA genleri meme kanserine neden olmaz. Bu genler normalde meme kanserini önlemede büyük rol oynarlar. Kansere ve kontrolsüz tümör büyümesine yol açabilecek DNA kırılmalarının onarılmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle, BRCA genleri, tümör baskılayıcı genler olarak bilinir. Fakat bazı insanlarda bu tümör baskılama genleri düzgün çalışmayabilir. Bunun nedeni gende meydana gelen değişikliklerdir. Buna gen mutasyonu denir.
İnsanların küçük bir yüzdesi (yaklaşık 400’de biri veya nüfusun% 0.25’i) mutasyona uğramış BRCA1 veya BRCA2 genlerini taşır. Bir BRCA mutasyonu, geni oluşturan DNA bir şekilde zarar gördüğünde meydana gelir.

Bir BRCA geni mutasyona uğradığında, artık kırık DNA’nın tamirinde ve meme kanserinin önlenmesine yardımcı olmada etkili olmayabilir. Bu nedenle, BRCA gen mutasyonuna sahip kişilerin meme kanseri ve daha genç yaşta kanser geliştirmeleri daha olasıdır. Mutasyona uğramış genin taşıyıcısı ayrıca çocuklarına da bu gen mutasyonunu da geçirebilir.

Sekiz kadından birine veya yaklaşık% 12’sine, yaşam boyu meme kanseri teşhisi konacağı tahmin edilmektedir.

Bununla birlikte, belirli genetik mutasyonlara sahip kadınların yaşam boyu hastalık riski daha yüksektir. BRCA1 mutasyonu olan kadınların% 55 – 65’inin 70 yaşından önce meme kanseri geliştireceği tahmin edilmektedir.

BRCA2 mutasyonu olan kadınların da yaklaşık % 45’i 70 yaşına kadar meme kanserine yakalanma riski vardır.

Tedavi ile meme kanserini yenen bir BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan kadınların, ikinci bir kanser geliştirme ortalamasından daha yüksek bir şansı olduğu görülmektedir. Buna yineleme denir. Bir BRCA1 mutasyonuna bağlı kanserlerin, daha agresif ve tedavisi zor olabilen üçlü negatif meme kanseri olma olasılığı da daha yüksektir.

Bu istatistikleri endişe verici bulabilirsiniz. Bununla birlikte, meme kanseri teşhisi konan kadınların% 10’dan azının BRCA mutasyonuna sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca erken teşhis ile meme kanseri vakalarının büyük çoğunluğu başarıyla tedavi edilebilir – ve bu bir BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu olan kişiler için bile geçerlidir.


Fiyat Bilgisi, Detaylı Bilgi ve Randevu için lütfen iletişime geçin


Fiyat için lütfen arayın
Ailesel Meme – Over Kanseri Paketi

PAKET 2

14 GENE BAKILIYOR
  • BAKILAN GENLER
  • PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
BAKILAN GENLER

BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53

PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Geliştirilmiş ve genişletilmiş Kalıtsal Meme Kanseri Genetik Tarama Testimiz, meme kanserine bağlı pozitif bir aile hikayesi olan tüm hastalar için özel olarak tasarlanmış meme kanseri ile ilişkilendirilmiş, uluslararası kanser tarama listelerine girmiş genlerden oluşmaktadır.

Meme ve yumurtalık (over) kanseri genlerindeki doğru mutasyonlar, bu malignitelerin tanı ve tedavisinde temel bir adımdır. Belirli mutasyonlar, spesifik ilaçlar (örn., PARP inhibitörleri ve DNA hasar veren ajanlar) için hedefler sağlar veya tedavi stratejileri hakkında karar vermeyi yönlendirir (örn., Bir germ hattı TP53 mutasyonu olan hastalarda radyoterapiden kaçınmak). BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları, kalıtsal meme ve yumurtalık kanserlerinin en yaygın nedenleridir, ancak diğer genler de bu kalıtsal maligniteler ile ilişkilidir.

Örneğin, ATM, BRIP1, CHEK2, PALB2 ve RAD51 gibi çift iplikçikli DNA kopmalarının onarımında rol oynayan genlerdeki mutasyonlar, kalıtsal karsinojenez mekanizmalarını temsil eder. Bu tümörler BRCA-benzeri kanserleri benzer özelliklere sahip spesifik bir fenotip olan BRCA-benzeri profili ifade ederler. Bu genlerin incelenmesi, meme kanseri genetik risklerinin belirlenmesi için önem arzetmektedir.


Fiyat Bilgisi, Detaylı Bilgi ve Randevu için lütfen iletişime geçin


Fiyat için lütfen arayın
Ailesel Genişletilmiş Jinekolojik Kanser Paketi

PAKET 3

72 GENE BAKILIYOR
  • BAKILAN GENLER
  • PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
BAKILAN GENLER

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE DETAYLI BİLGİ VERİLECEKTİR….

PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Kanser türleri bakımından görülme sıklıkları cinsiyete bağlı değişiklik göstermektedir. Yapılan kanser istatistik çalışmalarında kadınlarda görülen en sık kanser türleri, meme, akciğer , rahim ağzı ve rahim kanserleri, yumurtalık kanseri, kolorektal kanserler, tiroid kanseri, cilt kanserleri, mide kanseri, karaciğer, böbreküstü bez ve renal kanserler gelmektedir.

Uluslararası yayınlanmış rehber yayınlar eşliğinde oluşturulan “Ailesel Genişletilmiş Jinekolojik Kanser Paneli” miz, kadınlarda sık görülen bu kanser türlerinde etkisi kanıtlanmış genlerin incelenmesini sağlayan oldukça geniş dizayn edilmiş bir genetik kanser tarama panelidir.

Panelimizde 72 gen yer almaktadır. Bu genler, meme ve yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, kalıtsal non-polipozis kolorektal kanserler (Lynch Sendromu), kolorektal kanserler (Kolon Kanseri), mide kanseri, cilt kanseri (melanoma), karaciğer ve böbrek kanserleri ile ilişkilendirilmiştir.

Bu gen paneli oluşturulurken hem kansere yol açan hem de kansere yatkınlığı arttıran genler panel içerisinde dizayn edilmiştir.

Next Genetic Center’ da Next Jinekolojik Kanser Paneli ile birçok kanser türü ile ilişkilendirilmiş genler incelenerek taşıdığınız riskler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Testi yaptırmadan önce polikliniğimizde hocalarımız ile poliklinikte görüşerek aile öyküsü ve diğer riskler analiz edilir, test sonucuna göre de size yine hocalarımız tarafından ayrıntılı genetik danışma verilmektedir.


Fiyat Bilgisi, Detaylı Bilgi ve Randevu için lütfen iletişime geçin

Fiyat için lütfen arayın
Ailesel Pan-Kanser Paketi

PAKET 4

272 GENE BAKILIYOR
  • BAKILAN GENLER
  • PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
BAKILAN GENLER

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDE DETAYLI BİLGİ VERİLECEKTİR….

PAKET HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Tüm kanserlerin yaklaşık % 5 ila% 10’unun kalıtsal veya aileden geçen gen mutasyonları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kalıtsal bir genetik mutasyona sahip olmak, kanser olacağınız anlamına gelmez. Bu, belirli bir kanser türünü veya kanser türünü geliştirme riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Tıbbi testler kalıtsal birçok gen mutasyonunu arayabilir. Bu tip testlere tarayıcı genetik test denir. Bu tip testler genellikle bir ailede belirli kanser türlerinin bulunduğu ve bir gen mutasyonundan şüphelenildiği zaman, bireysel anksiyete durumlarında tavsiye edilir.
Aşağıdaki durumlarda bu test türünü düşünebilirsiniz:

Kanserli birçok birinci derece akrabanız (anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, çocuk) var.
Ailenizin bir tarafındaki birçok akraba aynı kanser türüne sahipti.
Ailenizdeki bir kanser grubunun, tek bir gen mutasyonuna (ailenizdeki meme, yumurtalık, kolorektal ve pankreas kanserleri) bağlı olduğu bilinmektedir.
Bir aile üyesinin birden fazla kanser türü vardır.
Aile üyeleri, bu kanser türü için normalden daha genç yaşta kansere sahipti.
Yakın akrabalarda kalıtsal kanser sendromlarına bağlı kanserler vardır.
Bir aile üyesinin, bir erkekte meme kanseri veya retinoblastom (bir tür göz kanseri) gibi nadir bir kanseri vardır.
Fiziksel bir bulgu kalıtsal bir kanserle bağlantılıdır (birçok kolon polipine sahip olmak gibi).
Bir veya daha fazla aile üyesi, mutasyon bulan genetik testlere zaten sahiptir.

Kanser riski genleri için tahmin edici genetik testler
Kanser genellikle kalıtsal değildir, ancak bazı tipler – özellikle meme, yumurtalık, kolorektal ve prostat kanseri – genlerden güçlü bir şekilde etkilenebilir ve ailelerde aktarılabilir.
Hepimiz normalde kansere karşı koruyucu bazı genler taşıyoruz – hücreler bölündüğünde doğal olarak meydana gelen DNA hasarlarını düzeltirler.
Hatalı sürümlerin veya bu genlerin “varyantlarının” miras alınması, kanser gelişim riskinizi önemli ölçüde yükseltir, çünkü değiştirilmiş genler, birikebilen ve bir tümör oluşturabilen hasarlı hücreleri onaramaz.
Ailesel Pan Kanser Paketinde, kalıtsal özelliği bildirilen tüm kanserler ile ilişkilendirilmiş 272 genin incelenmesi ile oluşturulan bir pakettir. Sizden alınan kan örneğinden elde edilen DNA ile bu genler analiz edilecek ve ilgili kanser ile ilişkilendirilmiş değişimler var ise size rapor edilecektir.


Fiyat Bilgisi, Detaylı Bilgi ve Randevu için lütfen iletişime geçin

Designed by Coreborn

2022 - İçeriklerin Tüm Hakkı Saklıdır