Pazartesi - Cumartesi08:00-18:00WhatsApp+90 532 495 80 74

Kanser Tarama Testi

Yaşam tarzınızı kendi genetik özelliklerinize göre düzenleyin, hastalık oluşumunu önleyerek daha sağlıklı bir hayat sürün

Kanser Tarama Testi Nedir ?


Kanser, gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı, ancak her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın genomdaki değişikliklerle ilerleyen genetik bir hastalıktır. Ancak tüm kanserler kalıtsal değildir.
Kanserin bazı tipleri (özellikle meme, yumurtalık, kolorektal, prostat tiroit kanseri gibi) kansere neden olan genlerdeki mutasyonlardan güçlü bir şekilde etkilenebilir ve aileden kalıtılabilir. Son yıllarda kanserle ilgili çalışmalarda 200’den fazla gendeki değişiklikler kanser gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde “Genetik Kanser Tarama Testi” ile 200’den daha fazla gen aynı anda incelenebilmekte ve “patojenik” (zararlı) mutasyonları ortaya konabilmektedir.


Her bir genin ve genlerdeki her bir mutasyonun kansere olan etkileri birbirlerinden farklılık gösterdiğinden bu bilgilerin tıbbi genetik uzmanlarınca değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca bu mutasyonların dağılımı ve çeşidi toplumdan topluma farklı olduğundan saptanabilecek literatürde gösterilmemiş yeni mutasyonların değerlendirilmesi ve klinik etkilerinin öngörülebilmesi için mutlaka yetkin bir tıbbi genetik uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Genetik Kanser Tarama Testi bu açıdan önemlidir.


Sorularla Kanser Tarama Testi


 • Neden Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalıyım?
Neden Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalıyım?
Tüm kanserlerin yaklaşık %5 ila 10’unun kalıtsal (aileden geçen) “Patojenik” (zararlı) gen mutasyonları nedeniyle olduğu bildirilmektedir. Kalıtsal patojenik bir mutasyona sahip olmak, kanser olacağınız anlamına gelmez. Bu, mutasyonun tipine ve mutasyonunun meydana geldiği gene bağlı olarak, belirli bir kanser türünün gelişme riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Örneğin, patojenik BRCA1-2 mutasyonuna sahip bir kadında yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski %80’leri bulabilmektedir.
Genetik Kanser Tarama Testi, bu riskleri, öğrenmek ve daha sağlıklı yaşamak için yapılmaktadır.

 • Kanser Hastalığı geçirmemiş olsam da Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalı mıyım?
Kanser Hastalığı geçirmemiş olsam da Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalı mıyım?
Genetik Kanser Tarama Testi bir öngörü testidir ve özellikle sağlıklı kişilerde yapılması önerilmektedir. Böylece kansere karşı çok daha erken dönemde önlem alınabilmektedir.

 • Kanser Hastalığım var ise Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalı mıyım?
Kanser Hastalığım var ise Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmalı mıyım?
Kanser hastalarından yapılacak Genetik Kanser Tarama Testi ile kanserin genetik bir yatkınlık neticesinde olup olmadığı öğrenilecek ve böyle bir yatkınlık durumunda aileden ilgili mutasyonlar çalışılarak uygun genetik ve klinik danışma verilmesine olanak sağlanacaktır.

 • Genetik Kanser Tarama Testi sonucunda ne gibi bulgular elde edebilirim? Bana nasıl bir yol gösterici faydası olacak?
Genetik Kanser Tarama Testi sonucunda ne gibi bulgular elde edebilirim? Bana nasıl bir yol gösterici faydası olacak?
Genetik Kanser Tarama ile patojenik bir mutasyon tespit edilmesi durumunda, tespit edilen mutasyonun etkileri ile ilgili genetik danışma alacak ve bu çerçevede gerekirse ilgili klinikler ile tarama programlarına dahil edileceksiniz. Bununla birlikte adı geçen mutasyon diğer aile üyelerinde de bulunabileceğinden, onlara da genetik danışma ve erken tanı şansı vermiş olacaksınız.
Genetik Kanser Taramada herhangi patojenik bir mutasyon tespit edilmediği durumda ise sonuçlar ve yaşam tarzı ile ilgili gerekli genetik danışmayı alacaksınız.
Her iki durumda da sonuçlarınız saklanacak ve bilimsel gelişmeler ışığında genetik danışmanız rutin incelemeler ile devam edecek.

 • Kimlerin Genetik Kanser Tarama Testi yaptırması özellikle önerilir?
Kimlerin Genetik Kanser Tarama Testi yaptırması özellikle önerilir?
Genetik Kanser Tarama sağlığına dikkat eden ve kanser hastalığına karşı duyarlı olan herkes tarafından yaptırılabilir.
Ancak özellikle;
 • Ailede en az iki birinci derece akrabasında benzer kanser öyküsü bulunan
 • Birinci derece akrabasında veya kendinde 50 yaşın altında kanser öyküsü bulunan
 • Ailede 3 akrabasında (biri 50 yaşın altında) kanser öyküsü bulunan
 • Ailede veya kendinde aynı anda iki farklı organda kanser görülen
 • Ailede veya kendinde aynı anda aynı organda iki farklı kanser odağı görülen
 • Ailede veya kendinde beklenmeyen cinsiyette kanser görülen (örn: erkekte meme kanseri)
 • Ailesel kanser nedeniyle anksiyete yaşanması
durumlarda ailesel kanserler açısından çok yüksek risk bulunduğundan Genetik Kanser Tarama yapılması özellikle önerilmektedir.

 • Genetik Kanser Tarama Testi mevcut kanser rahatsızlığını tespit eder mi?
Genetik Kanser Tarama Testi mevcut kanser rahatsızlığını tespit eder mi?
Genetik Kanser Tarama Testi bir öngörü testidir ve mevcut kanser hastalığının tanısında rol oynamaz.
Ancak merkezimizde, radyolojik olarak tespit edilememiş, çok erken evrede bulunan kanserlerin taraması için kanda dolaşan serbest kanser DNA’larını tespit eden “Likit Biyopsi” tekniği uygulanmaktadır.

 • Genetik Kanser Tarama Testi sonuçları ne anlama gelir?
Genetik Kanser Tarama Testi sonuçları ne anlama gelir?
Genetik Kanser Tarama Testi sizin herhangi bir kanser türüne karşı ailesel bir yatkınlığınız olup olmadığını ortaya koyar. Ailesel yatkınlığınız olduğu durumlarda gerekli tedbirler alınırken; olmadığı durumlarda ise çevresel faktörler nedeniyle kanser gelişmemesi için yaşam tarzı değişiklikleri ve  sağlık önerilerinde bulunulur.

 • Ailemde / akrabalarımda kanser rahatsızlığı geçiren kimseler var ise kanser olma riskim yüksek midir? Bunu test ile öğrenebilir miyim?
Ailemde / akrabalarımda kanser rahatsızlığı geçiren kimseler var ise kanser olma riskim yüksek midir? Bunu test ile öğrenebilir miyim?
Ailesel kanserler adından da anlaşılacağı gibi belli kanser türlerinin ailede sık görülmesi ile seyreder. Ancak ailede her görülen kanser ailesel değildir.
Ailesel kanserden şüphelenildiği durumda mutlaka bir genetik uzmanından yardım alınız, böyle bir durumda Genetik Kanser Tarama Testi yaptırmanız olası riskleri tespit için özellikle önerilir.

 • Eğer Kanser Tarama Testi sonucunda Kanser Riskim yüksek çıkarsa ne yapmam gerekir?
Eğer Kanser Tarama Testi sonucunda Kanser Riskim yüksek çıkarsa ne yapmam gerekir?
Genetik Kanser Tarama Testi sonucunda tespit edilecek mutasyona göre rutin klinik kontrollerden, invaziv ve non-invaziv kanser taramasına hatta profilaktik cerrahiye kadar tüm seçenekler genetik hekiminizle birlikte değerlendirilecektir.

 • Genetik Kanser Tarama Testi için bir yaş sınırı bulunuyor mu?
Genetik Kanser Tarama Testi için bir yaş sınırı bulunuyor mu?
Her yaştan birey Genetik Kanser Tarama Testi yaptırabilir.
Genç, erişkin ve ileri yaştaki her birey Genetik Kanser Tarama Testi yaptırarak genetik yatkınlıklarını bilerek, daha sağlıklı yaşama şansı edinebilir.

 • Genetik Kanser Tarama Testi kan yoluyla mı yapılmaktadır? Merkezinize bizzat gelmem gerekir mi?
Genetik Kanser Tarama Testi kan yoluyla mı yapılmaktadır? Merkezinize bizzat gelmem gerekir mi?
Genetik Kanser Tarama Testi sizden alınacak kan örneğinden izole edilen DNA’nın “Yeni Nesil Sekans” ile dizilenmesi ile yapılmaktadır.
Genetik Kanser Tarama yapılmadan önce mutlaka bir “Genetik Uzmanı” ile görüşmeniz gerekmektedir. Test öncesi süreçte beklentileriniz, olası sonuçlarda yapılabilecekler ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirilmeniz ve onay formunu imzalamanız için merkezimize gelmeniz gerekmektedir.

 • Sonuçlar kaç günde çıkıyor?
Sonuçlar kaç günde çıkıyor?
Genetik Kanser Tarama Testi 4-6 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

 • Sonuçları kim değerlendiriyor?
Sonuçları kim değerlendiriyor?
Sonuçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış NGC Genetik Tanı Merkezinde görevli, genetik alanında akademik düzeyde “Doçent” ünvanına sahip, tıp doktorlarımız tarafından değerlendirilmektedir.

 • Genetik Kanser Tarama Testi kendi bünyenizde mi yapılmaktadır, yoksa yurtdışına mı gönderilmektedir?
Genetik Kanser Tarama Testi kendi bünyenizde mi yapılmaktadır, yoksa yurtdışına mı gönderilmektedir?
Genetik Kanser Tarama ile ilgili testlerin bir kısmı kendi laboratuvarımızda, bir kısmı ise yurtdışında yapılmaktadır.
Ancak, test ister laboratuvarımızda ister yurt dışında yapılsın, sonuçlar mutlaka kendi uzmanlarımızca değerlendirilmektedir.


Testler ile ilgili

SIK SORULAN SORULAR


 • Genetik Testleri SGK karşılıyor mu?
 • Testler kendi bünyenizde mi yapılmaktadır, yoksa yurtdışına mı gönderilmektedir?
 • Vereceğim kan örnekleri, sonuçlarım saklanıyor mu? Ne kadar süre ile saklanıyor? İlave test istediğimde daha önce verdiğim örnekler kullanılabiliyor mu?
Genetik Testleri SGK karşılıyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gebelikte yapılanlar dışındaki genet,k tarama testlerini geri ödeme kapsamında değerlendirmemektedir.
Testler kendi bünyenizde mi yapılmaktadır, yoksa yurtdışına mı gönderilmektedir?
Tüm testler kendi bünyemizde yapılmaktadır ve sonuçlar mutlaka kendi uzmanlarımızca değerlendirilmektedir.
Vereceğim kan örnekleri, sonuçlarım saklanıyor mu? Ne kadar süre ile saklanıyor? İlave test istediğimde daha önce verdiğim örnekler kullanılabiliyor mu?
Vereceğiniz örnekler ve sonuçlar yasal prosedür gereği 5 yıl saklanmaktadır.
İlave test gerekliliğinde eğer uygun teknik için uygun örnek bulunması durumunda verdiğiniz örnek kullanılmakta, aksi taktirde yeniden örnek alınması gerekmektedir.
Designed by Coreborn

2022 - İçeriklerin Tüm Hakkı Saklıdır